عنوان :

پارچه خام در صدر تولیدات "نبروج"

تاریخ خبر :۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۱:۲۴:۰۰ ق.ظ
منبع خبر :سنا
شرکت کارخانجات نساجی بروجرد با سرمایه ثبت شده 148 هزار و 212 میلیون ریال گزارش فعالیت ماهانه یک ماهه منتهی به پایان آذر ماه را منتشر کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت کارخانجات نساجی بروجرد در ماهی که گذشت بیش از 2 هزار و 625 هزار متر انواع پارچه تکمیل شده و پارچه خام و 338 تن انواع نخ تولید کرد. پارچه خام با تولید یک هزار و 405 هزار متر در این شرکت بیشترین حجم تولید را داشت. "نبروج" در ماه گذشته 60 میلیارد و 143 میلیون ریال انواع محصول فروخت. گفتنی است شرکت کارخانجات نساجی بروجرد در 9 ماهه امسال 16 هزار و 718 هزار متر انواع پارچه تکمیل شده و پارچه خام تولید کرد. همچنین این شرکت از ابتدای سال تا پااین آذر ماه 2 هزار و 952 تن انواع نخ نیز تولید کرد. مبلغ فروش "نبروج" از ابتدای سال تا پایان اذر ماه 465 میلیارد و 320 میلیون ریال بوده است.
بازگشت