اطلاعات شعب

آدرس شعب:

رديف

نام شعبه

آدرس

تلفن مستقيم

۱

مرکزي

تهران- خیابان ولیعصر - بالاتر از ظفر - نرسیده به بزرگراه نیایش - خیابان شهید بابک بهرامی - پلاک ۹

۸۳۳۲۱۰۰۰ (۶۰خط)

88192390

88192435

88192372

۲

دفتر بورس کالا

تهران- خیابان ولیعصر - بالاتر از ظفر - نرسیده به بزرگراه نیایش - خیابان شهید بابک بهرامی - پلاک ۹ - طبقه چهارم شمالی

۸۳۳۲۱۰۰۰ (۶۰خط)

88192390

88192435

88192372

۳

تالار اختصاصی جردن-بهرامی

تهران- خیابان ولیعصر - بالاتر از ظفر - نرسیده به بزرگراه نیایش - خیابان شهید بابک بهرامی - پلاک ۹

۸۳۳۲۱۰۰۰

۴

تالار کیان

تهران , خیابان زرتشت غربی , مجتمع تجاری کیان , طبقه همکف , واحد G19

۸۸۹۹۵۴۷۶

5  مشهد  مشهد-بلوار مدرس- ساختمان مسکن-طبقه دوم-واحد۲۴

۰۵۱۳۲۲۸۲۲۵1

6

شيراز

شیراز - خیابان قصرالدشت نبش ک ۵۳طبقه ششم واحد ۶۰۲

۰۷۱۳۶۲۶۵۴۰۶

7

رشت

رشت – خیابان سعدی-ابتدای بلوارمعلم-روبروی مجتمع تجاری معلم- ساختمان ملک- طبقه ۳- واحد۸

۰۱۳۳۳۲۵۴۶۳9-۴۰

8

اصفهان

اصفهان - خیابان چهارباغ بالا، روبروی دادگاه انقلاب، جنب بورس اوراق بهادار،

03136673248

9

بابل

بابل - خیابان مدرس، مجتمع تجاری یاس، طبقه اول ، پلاک 25

۰۱۱۳۲۲۰۹۶۲۷

10

 گرگان

 گرگان - عدالت۵۳ - ساختمان صدف - طبقه۴ - واحد۳

۰۱۷۳۲۳۵۵۰۳۰

11

تبریز

تبریز - خیابان ارتش جنوبی- ساختمان پست مرکزی- تالار منطقه ای بورس تبریز - طبقه دوم

۰۴۱۳۵۴۱۵۸۱6

12

 سنندج

 
خیابان پاسداران- مجتمع تجاری هورام - طبقه۲ - واحد2

۰۸۷۳۳۲۲۸۸۱۱

13

کرمانشاه

 کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - روبروی سینما استقلال - سازمان بورس اوراق بهادار

۰۸۳۳۸۲۱۴۸۷۰

14  تالار اختصاصی جردن-دروس
 تهران - خیابان شهید کلاهدوز، خیابان حاج آقا میری- خیابان بهرنگ - پلاک9 بلوک غربی طبقه چهارم واحد25

02122548997

  

۱- تهران : تالار اصلی معاملات واقع درساختمان بورس

Website : www.hafezbourse.com

E-mail :‌   Tehran@hafezbourse.com

کارگزار: خانم نوراله خانی

۲-  تالار فرعی : تهران- خيابان  ولیعصر - بالاتر از ظفر - خیابان شهید بابک بهرامی - پلاک۹

تلفن:(+۹۸۲۱) -۸۳۳۲۱۰۰۰- ۶۰ خط

88192390-88192435 - 88192372

Website : www.hafezbourse.com

E-mail :‌ Tehran@hafezbourse.com

کارگزار:  آقای براتی زاده
مسئول پذیرش: خانم احمدی نژاد

مدیر معاملات آنلاین: خانم کاظمی

 

۳-تالار اختصاصی جردن-بهرامی: تهران- خیابان ولیعصر - بالاتر از ظفر - نرسیده به بزرگراه نیایش - خیابان شهید بابک بهرامی - پلاک ۹

تلفن : ۸۳۳۲۱۰۰۰

Website : www.hafezbourse.com

E-mail :‌ info@hafezbourse.com

کارگزار:آقای احمدی
مسئول پذیرش: آقای زرگری

مدیر معاملات آنلاین: خانم کاظمی

 

۴- تالار اختصاصی کیان : تهران , خیابان زرتشت غربی , مجتمع تجاری کیان , طبقه همکف , واحد G19  

۸۸۹۹۵۴۷۶
کارگزار: خانم ره نورد 
 


۵- رشت : خیابان سعدی-ابتدای بلوارمعلم-روبروی مجتمع تجاری معلم- ساختمان ملک- طبقه ۳- واحد۸

تلفن :‌ ۰۱۳۳۳۲۵۴۶۳9-۴۰

فكس:۰۱۳۱۲۲۵۴۶۳۸ 

Website : www.hafezbourse.com

E-mail :‌  Rasht@hafezbourse.com

کارگزار: خانم امینی
مسئول پذیرش: خانم میرزازاد

.

۶- مشهد:

مشهد-بلوار مدرس - ساختمان مسکن - طبقه دوم - واحد۲۴

تلفن: 05132282251 فکس : ۰۵۱۳۲۲۸۲۲۵۲
 

Website : www.hafezbourse.com

E-mail :‌  Mashhad@hafezbourse.com

کارگزار: آقای مقامی

مسئول پذیرش: خانم شهابی

 

۷-  شيراز : خیابان قصرالدشت نبش ک ۵۳ طبقه ششم واحد ۶۰۲

تلفن: ۰۷۱۳۶۲۶۵۴۰۶
تلفكس : ۰۷۱۳۶۲۶۵۳۸۷

Website : www.hafezbourse.com

E-mail :Shiraz@hafezbourse.com

کارگزار: خانم ریحانی
مسئول پذیرش: خانم راسخ

۸- بابل: خیابان مدرس، مجتمع تجاری یاس، طبقه اول، پلاک25

تلفن:۰۱۱۳۲۲۰۹۶۲۷

Website : www.hafezbourse.com

E-mail :babol@hafezbourse.com

کارگزار: آقای رمضانی
مسئول پذیرش: خانم علی نژاد


۹-گرگان:گرگان - عدالت۵۳ - ساختمان صدف - طبقه۴ - واحد۳
تلفن:۰۱۷۳۲۳۵۵۰۳۰

Web site: www.hafezbourse.com

E-mail:‌ Gorgan@hafezbourse.com

کارگزار: آقای نصیری
مسئول پذیرش: خانم مصدق

۱۰- تبریز: خیابان ارتش جنوبی- ساختمان پست مرکزی- تالار منطقه ای بورس تبریز - طبقه دوم
تلفن:۰۴۱۳۵۴۱۵۸۱6

Website : www.hafezbourse.com

E-mail :tabriz@hafezbourse.com

کارگزار: خانم حیدری
مسئول پذیرش: خانم قربانپور

۱۱- سنندج: خیابان پاسداران- مجتمع تجاری هورام - طبقه۲ - واحد۲
تلفن:۰۸۷۳۳۲۲۸۸۱۱
Website : www.hafezbourse.com

E-mail :‌ sanandaj@hafezbourse.com

کارگزار: آقای خسروی
مسئول پذیرش: خانم محمدخانی

 

۱۲-  اصفهان: اصفهان- خیابان چهارباغ بالا، روبروی دادگاه انقلاب، جنب بورس اوراق بهادار

تلفن:03136673248

کارگزار: خانم عجمی
مسئول پذیرش: خانم آذرخشی

 

  

۱۳- کرمانشاه:   کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - روبروی سینما استقلال - سازمان بورساوراق بهادار

تلفن: ۰۸۳۳۸۲۱۴۸۷۰

کارگزار: خانم نوربخش

مسئول پذیرش: آقای رسد

 

 

۱4- تالار اختصاصی جردن-دروس: تهران - خیابان شهید کلاهدوز، خیابان حاج آقا میری- خیابان بهرنگ - پلاک9 بلوک غربی طبقه چهارم واحد25

تلفن:02122548997

کارگزار:آقای طوری 

 


بورس کالا:
تهران- خیابان ولیعصر - بالاتر از ظفر - نرسیده به بزرگراه نیایش - خیابان شهید بابک بهرامی - پلاک ۹ - طبقه چهارم شمالی


مدیر واحد معاملات آتی: آقای خطایی

Website : www.hafezbourse.com

E-mail :kala@hafezbourse.com

کارگزار اوراق: خانم زندی

مسئول پذیرش اوراق: خانم احمدی نژاد

 

دفتر مرکزی معاملات آتی:
تهران- خیابان ولیعصر - بالاتر از ظفر - نرسیده به بزرگراه نیایش - خیابان شهید بابک بهرامی - پلاک ۹ - طبقه چهارم شمالی

Website : www.hafezbourse.com

E-mail :‌ ati@hafezbourse.com