صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ
صندوق سرمایه‌گذاری حافظ در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ١٣٨٤ ، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۰۵۹۱ نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد .
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
ارزش دارایی : ۱,۹۷۵,۳۳۰,۹۴۲,۵۲۸
قیمت صدور : ۱۱,۰۵۰,۶۵۶ ریال
قیمت ابطال : ۱۰,۹۷۷,۷۸۱ ریال
بازده ۷ روزه : ۰.۱۷ درصد
بازده ۳۰ روزه : ۰.۷۹ درصد
بازده ۹۰ روزه : -۱۹.۱۳ درصد
بازده ۱۸۰ روزه : -۲۲.۴۲ درصد
بازده ۳۶۵ روزه : ۱۲۱.۸۴ درصد

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین
صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ١٣٨٤ ، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۰۰۸ نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد.
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
ارزش دارایی : ۷۹,۹۹۶,۸۰۵,۰۳۳,۳۸۹
قیمت صدور : ۱,۰۰۹,۱۴۲ ریال
قیمت ابطال : ۱,۰۰۸,۳۸۴ ریال
بازده ۷ روزه : ۰.۳۴ درصد
بازده ۳۰ روزه : ۱.۴۷ درصد
بازده ۹۰ روزه : ۴.۳۳ درصد
بازده ۱۸۰ روزه : ۹.۱۹ درصد
بازده ۳۶۵ روزه : ۱۹.۶۴ درصد

thumbnail thumbnail