اعضای هیأت مدیره

منصور ارجمندی
منصور ارجمندی
عضو هیأت مدیره
مهرداد خدابخشی
مهرداد خدابخشی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
سید مجید صانعی موسوی
سید مجید صانعی موسوی
رئیس هیأت مدیره
محمدباقر کریمی آخورمه
محمدباقر کریمی آخورمه
نائب رئیس هیأت مدیره
فرزاد طالبی کوهستانی
فرزاد طالبی کوهستانی
عضو هیأت مدیره

سرمایه‌های انسانی

يكی از مولفه های برتری در بازار سرمایه نيروی انسانی است و نيروی انسانی كارآزموده و متخصص به عنوان يكی از مولفه های توسعه پايدار در هر شرکتی مطرح است

thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
مرتضی داودی

مرتضی داودی


مدیر اداری و منابع انسانی

Email: Davoodi@hafezbourse.com
محمدصادق احمدیان طاهری

محمدصادق احمدیان طاهری


معاونت مالی و اداری

Email: Taheri@hafezbourse.com
سوران بریاجی

سوران بریاجی


مدیر واحد نظارت

Email: Baryaji@hafezbourse.com
بهادر فرازی

بهادر فرازی


مدیر فناوری اطلاعات

Email: Farazi@hafezbourse.com
تماس
مسعود ابراف

مسعود ابراف


مدیر مالی

Email: Abraf@hafezbourse.com
محسن مولوی

محسن مولوی


مدیر ریسک و اعتبارات

Email: Molavi@hafezbourse.com
ساناز نیکنام

ساناز نیکنام


مدیر باشگاه مشتریان

Email: Niknam@hafezbourse.com
بهروز زارعی

بهروز زارعی


مدیر واحد معاملات برخط

Email: Zarie@hafezbourse.com
محسن مشیری

محسن مشیری


مدیر امور مشتریان

Email: Moshiri@hafezbourse.com