سامانه جامع اطلاعات مشتریان ( سجام )

 

مشتریان گرامی

زین پس برای دریافت کد بورسی ملزم به ثبت نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان ( سجام ) می باشید.
برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه فرمایید:
سامانه جامع اطلاعات مشتریان-سجام